Υπηρεσίες

Το κέντρο μας παρέχει τις εξής υπηρεσίες

 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Ειδική εκπαίδευση
 • Συνθεραπεία Έργοθεραπείας-Λογοθεραπείας από θεραπευτές ειδικά εκπαιδευμένους στο πρωτόκολλο συνθεραπείας
 • Θεραπευτικές ομάδες παιδιών (ομάδες κοινωνικοποίησης, ομάδες παιχνιδιού, ομάδες ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοφροντίδας, κα)
 • Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης γονέων παιδιών με αυτισμό (πρόγραμμα Cygnet)
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση και συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς
 • Αξιολογήσεις και εποπτεία από εξωτερικούς συνεργάτες: Το κέντρο μας διατηρεί συνεργασία με άτομα από το εξωτερικό για σκοπούς εποπτείας και αξιολόγησης.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από καταξιωμένους εισηγητές
 • Διάγνωση/ αποκατάσταση Ειδικών Δυσκολιών Μάθησης/Δυσλεξία
 • Διάγνωση σχολικής ετοιμότητας
 • Πρώιμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης σε μαθητές προδημοτικής εκπαίδευσης.
 • Προετοιμασία μαθητών Στ΄ δημοτικού για την είσοδο τους στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ατομικά/ομαδικά )
 • Προετοιμασία μαθητών προδημοτικής εκπαίδευσης για την είσοδο τους στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ατομικά/ομαδικά)
 • Εικαστική Θεραπεία
 • Ψυχολογική στήριξη σε γονείς/παιδιά
 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (από ψυχολόγο ειδικά εκπαιδευμένο)
 • Συστημική Ψυχοθεραπεία