Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet

 

cygnet

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Το πρόγραμμα υποστήριξης γονέων Cygnet έχει αναπτυχθεί και αξιολογηθεί από το 2003 από μια ποικιλία ατόμων, ομάδων και υπηρεσιών που συνεργάστηκαν και συνεισέφεραν για την τελική έκδοση του προγράμματος. Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του προγράμματος προέρχεται από τον φορέα Barnardo’s και την Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Bradford. Την επιμέλεια της έκδοσης στα ελληνικά είχε ο κος. Βουτυράκος Παναγιώτης, Παιδοψυχίατρος και την επιμέλεια της μετάφρασης είχε η κα. Σταθοπούλου Μάρω, Παιδοψυχίατρος.

Στο κέντρο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ παρέχεται τα πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων παιδιών στο φάσμα του αυτισμού από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από την Ελληνική Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ) θεραπευτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του χώρου κα. Κρίστια Χρίστου

(τηλ. επικοινωνίας: 99400388, ηλεκτρονική διεύθυνση: kristiachristouergo@gmail.com)

Περιεχόμενο βασικού προγράμματος Cygnet

Το βασικό πρόγραμμα Cygnet είναι χωρισμένο σε έξι συναντήσεις, διάρκειας δυόμιση έως τριών ωρών η κάθε μία και μια πιθανή μετέπειτα συνεδρία παρακολούθησης (follow-up).

Συνάντηση 1: Τι είναι οι Καταστάσεις Αυτιστικού φάσματος ;

Συστάσεις και εισαγωγή στην ομάδα

Σκοποί

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στις Καταστάσεις Αυτιστικού Φάσματος

Πώς είναι το να είσαι αυτιστικός ;

Η εμπειρία της διάγνωσης

Συνάντηση 2: Επικοινωνία

Γιατί και πώς επικοινωνούμε ;

Η επικοινωνία στις ΚΑΦ

Στρατηγικές για ενίσχυση της επικοινωνίας

– Οπτικά βοηθήματα

– Κοινωνικές ιστορίες: τι είναι και πώς να τις χρησιμοποιούμε

– Ιστορίες με σκίτσα: τι είναι και πώς να τις χρησιμοποιούμε

Συνάντηση 3: Αισθητηριακά θέματα

Τι είναι οι αισθήσεις ;

Τύποι αισθητηριακών θεμάτων που συναντώνται στις ΚΑΦ

Σχετιζόμενες συμπεριφορές

Στρατηγικές που βοηθούν

Συνάντηση 4: Κατανόηση συμπεριφοράς

Τύποι και λειτουργίες της συμπεριφοράς συνολικά

Συμπεριφορά και αυτισμός

Υποκείμενες δυσκολίες πίσω από τη συμπεριφορά (αρχή του Παγόβουνου)

Εισαγωγή Σημειώσεις εκπαιδευτή

Cygnet Πρόγραμμα υποστήριξης γονέων σχετικά με την κατάσταση αυτιστικού φάσματος

Συνάντηση 5: Διαχείριση συμπεριφοράς

Χρησιμοποίηση των πληροφοριών (αρχή του Παγόβουνου)

Ανάλυση και διαχείριση της συμπεριφοράς (ανάλυση STAR)

Βασικές στρατηγικές

Στρατηγικές διαχείρισης

Συνάντηση 6: Αδέλφια

Τύποι ανάπτυξης αδελφών

Μέσα από τα μάτια των αδελφών

Μέσα από τα μάτια των γονιών

Εξηγώντας τον αυτισμό

Πρακτικές στρατηγικές

Συνάντηση 7: Επιλογή αποφασισμένη από γονείς/φροντιστές

Οι έρευνες δείχνουν ότι στο τέλος του προγράμματος οι γονείς εξακολουθούν να έχουν απορίες στις οποίες θέλουν να επανέλθουν, ή ένα θέμα από τις προηγούμενες συναντήσεις το οποίο θέλουν να συζητήσουν ξανά. Αυτή η συνάντηση είναι μια καλή ευκαιρία για να κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες, ή για να εξεταστούν διαφορετικά θέματα.

Συνάντηση παρακολούθησης (followup) – τρεις μήνες μετά τη Συνάντηση 6

Η συνάντηση αυτή δίνει στους γονείς την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά για αμοιβαία υποστήριξη και για να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες και επιτρέπει στους συντονιστές να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της αυτοπεποίθησης. Οι γονείς αρκετά συχνά θέλουν να μετατρέπουν τη συνάντηση αυτή σε κοινωνικό γεγονός, που μπορεί να μην έχει να κάνει καθόλου με τον αυτισμό!

Ιστορικό του προγράμματος

Αναγνωρίζεται ότι η ανατροφή ενός παιδιού είναι μια απαιτητική δουλειά! Η έρευνα έχει δείξει ότι 75% των γονέων και φροντιστών χρειάζονται βοήθεια στα καθήκοντά τους κάποια στιγμή στη διάρκεια των χρόνων που μεγαλώνει το παιδί τους.

Οι γονείς των παιδιών στο αυτιστικό φάσμα αντιμετωπίζουν τις συνηθισμένες θετικές και δύσκολες προκλήσεις της γονεϊκότητας και αρκετές περισσότερες. Ο αυτιστικός πληθυσμός είναι ευάλωτος σε βαθμό που δεν είναι ευρέως γνωστός, τόσο στην παιδική ηλικία, όσο και στην μετέπειτα ζωή. Η ψυχική υγεία, η ποινική δικαιοσύνη και οι κοινωνικές υπηρεσίες επιβαρύνονται με τις ‘αφανείς’ οικονομικές δαπάνες αυτής της μετέπειτα περιόδου. Οι οικογένειες όχι μόνο επιβαρύνονται με τις οικονομικές δαπάνες αλλά και με το συναισθηματικό και κοινωνικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Η Περιφέρεια του Bradford έχει υψηλότερη επίπτωση παιδιών με αναπηρίες από τη συνηθισμένη. Η αναγνώριση Καταστάσεων Αυτιστικού Φάσματος είχε επίσης μια συγκριτικά σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια πολλών ετών στο Bradford.

Απαντώντας σ’ αυτό το αίτημα και τα αφανή κόστη για τις οικογένειες και τις αρχές, μια πολύ αντιπροσωπευτική ομάδα αυτισμού σχεδίασε ένα Σχέδιο Δράσης για την Περιφέρεια του Bradford τον Δεκέμβριο του 2002. Κορυφαία στις υποδείξεις τους ήταν η ανάγκη να παρασχεθεί κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση για τις οικογένειες, ιδιαίτερα εκείνες με μεγαλύτερα παιδιά. Αυτή η άποψη ενισχύθηκε και από το Εθνικό Σχέδιο για τον Αυτισμό του 2003:

“Η εκπαίδευση για τις οικογένειες πρέπει να είναι συνεχιζόμενη καθώς οι ατομικές ανάγκες αλλάζουν σύμφωνα με την ηλικία και τις περιστάσεις. Όλες οι αρχές θα πρέπει να προσφέρουν μια ποικίλα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γονείς /φροντιστές πάνω στην κατανόηση και διαχείριση των ΚΑΦ και οποιωνδήποτε πρόσθετων συμπεριφορικών δυσκολιών.”

Μετά από μια διάγνωση, οι γονείς και οι φροντιστές μπορεί να έχουν πολλές ερωτήσεις και μπορεί να νιώθουν απομονωμένοι στη διαχείριση των αναγκών του παιδιού τους. Οι ανάγκες των παιδιών και των νεαρών ατόμων αλλάζουν επίσης με την πάροδο του χρόνου, και οι πληροφορίες και συμβουλές που δόθηκαν όταν ένα παιδί ήταν νεώτερο, μπορεί να πρέπει να εκσυγχρονιστούν για να είναι σχετικές με το παιδί /νεαρό άτομο καθώς αυτό μεγαλώνει.

Προσέγγιση προγράμματος

Σαν αφετηρία, το Cygnet αναγνωρίζει τους γονείς ως τους πλέον ειδικούς όταν πρόκειται για τα δικά τους παιδιά. Κανείς δεν γνωρίζει ένα παιδί τόσο καλά όσο ένας γονιός, ωστόσο το να γίνεσαι γονιός δεν συνοδεύεται από κανένα αυτόματο πακέτο προσόντων ή εκπαίδευσης. Τα περισσότερα από αυτά που μαθαίνουμε συνήθως προέρχονται από την παρακολούθηση άλλων γονέων, συγγενών και φίλων. Συνήθως αυτό λειτουργεί καλά και μπορούμε να μάθουμε αρκετά γρήγορα από ένα πλήθος άλλων πηγών σχετικά με τη γενική φροντίδα των παιδιών. Ένα παιδί στο αυτιστικό φάσμα θα παρουσιάζει όλες τις συνηθισμένες προκλήσεις της

γονεϊκότητας συν αρκετές περισσότερες, και δεν υπάρχουν πολλά μέρη να πάει κανείς για συμβουλές και αμοιβαία υποστήριξη. Το Cygnet μπορεί να συμπληρώσει αυτό το κενό θέτοντας τις ακόλουθες δομικές μονάδες.

Οικοδόμηση πάνω στη γνώση των γονέων για το παιδί τους και τις θετικές τους εμπειρίες από τη φροντίδα των παιδιών

Το μοντέλο που έχει ακολουθήσει το Cygnet, να χτίζει πάνω στη γνώση και τις εμπειρίες των γονέων, προέρχεται από το Κέντρο Υποστήριξης Γονέων και Παιδιών γνωστό ως Μοντέλο Συμβουλευτικής Γονέων (Parent Adviser Model). Αν και αρχικά αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τις οικογένειες παιδιών με αναπηρίες, τώρα χρησιμοποιείται για ένα εύρος οικογενειών που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Το μοντέλο προήλθε από ανησυχίες των γονέων ότι δεν εισακούγονταν από τους επαγγελματίες, για τους οποίους ένιωθαν ότι εστίαζαν σχεδόν αποκλειστικά στη διαχείριση των προβλημάτων των παιδιών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την προσαρμογή τους σε δύσκολες καταστάσεις. Με την πάροδο κάποιων ετών ανατέθηκε σε μια βασική ομάδα από επαγγελματίες και γονείς η ανάπτυξη του προγράμματος Cygnet, βασισμένου στην αρχή της ακρόασης των αναγκών των γονέων και νεαρών ατόμων. Αυτή η διαδικασία είναι από μόνη της υποστηρικτική με το να ενισχύει την αυτοεκτίμηση και αυτό-επάρκεια των γονέων και είναι επίσης το όχημα για την εξερεύνηση πιθανών δυσκολιών και την από κοινού επίλυση προβλημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτή η πολύ-περιεκτική προσέγγιση αναγνωρίστηκε με το Εθνικό Βραβείο Εκπαίδευσης (National Training Award) το 2008 στην κατηγορία συνεταιρισμού και συνεργασίας.

Χρησιμοποίηση της διαθέσιμης γνώσης πάνω στον αυτισμό και τις τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς

Έχοντας τονίσει την εφαρμογή του Μοντέλου Συμβουλευτικής Γονέων στην ανατροφή των παιδιών και δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία για την κατανόηση και τη διαχείριση του αυτισμού, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί πυρήνες γνώσης που υπήρξαν πολύτιμοι για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του προγράμματος.

Ένα ευρύ φάσμα γονέων και ακαδημαϊκών, από την Brenda Boyd ως την Lorna Wing, έχουν συμβάλει στην κατανόησή μας σχετικά με τον αυτισμό και τις προκλήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ωστόσο, η χρησιμότερη ίσως πηγή κατανόησής μας έχει προέλθει από νεαρά άτομα και ενήλικες με Κατάσταση Αυτιστικού Φάσματος που μας μίλησαν από πρώτο χέρι για τις εμπειρίες τους και το πώς οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μια θετική διαφορά στον κόσμο τους.

Το Συμπεριφορικό Μοντέλο, βασισμένο στην κεντρική ιδέα της προσπάθειας κατανόησης της

συμπεριφοράς από την άποψη του τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στη συνέχεια να βρίσκει τι προκάλεσε τη συμπεριφορά – δηλ. τι είναι κάτω από την επιφάνεια – είναι μέρος του προγράμματος Cygnet.

Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη της ιδέας από τους θεωρητικούς της κοινωνικής μάθησης ιδιαίτερα σε σχέση με τον αυτισμό, ότι η συμπεριφορά ενός παιδιού είναι συγκεκριμένη για ορισμένες καταστάσεις.

Παρουσίαση των προγραμμάτων με μια χαλαρή και πολυποίκιλη μορφή με πρακτικές εφαρμογές

Οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι μόνο τόσο καλό όσο και οι συντονιστές που το υλοποιούν! Μερικοί από εμάς θα θυμούνται καλούς δασκάλους στο σχολείο. Τι ήταν αυτό που τους έκανε καλούς ; Ήταν τόσο οι γνώσεις και οι οργανωτικές τους δεξιότητες όσο και η στάση τους. Ομοίως μια χαλαρωτική, ενδυναμωτική και υποστηρικτική στάση από τους συντονιστές είναι ένα βασικό συστατικό για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου προγράμματος Cygnet.

Η προσέγγιση του προγράμματος Cygnet αντανακλά τους ποικίλους τρόπους (στυλ) μάθησης που οι άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν προκειμένου να απορροφήσουν τις πληροφορίες και να μάθουν από αυτές:

  • οπτική μάθηση – θέλουν να βλέπουν εικονογραφήσεις, εικόνες, διαγράμματα, γραπτές οδηγίες – επίσης χρησιμοποιούνται συχνά με παιδιά και νεαρά άτομα στο αυτιστικό φάσμα
  • ακουστική μάθηση – θέλουν να ακούν και να μιλούν με σαφείς επεξηγήσεις, συζήτηση και λεκτική ανατροφοδότηση.
  • κιναισθητικοί τύποι – θέλουν να συμμετέχουν για να μάθουν. Έχουν ανάγκη να συμμετέχουν μέσα από πρακτικές δραστηριότητες και κίνηση.

Παρέχοντας ένα μίγμα προσεγγίσεων σε ένα περιβάλλον που δεν παραμένει μονοδιάστατο, το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για όλους. Σε απάντηση στις επιθυμίες των γονέων, αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές που να έχουν πρακτικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη ενός αμοιβαία υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου οι γονείς μπορούν να μοιραστούν συμβουλές και εμπειρίες

«Αισθάνομαι να υποστηρίζομαι όντας μαζί με άλλους γονείς που καταλαβαίνουν τον αυτισμό και τα συναισθήματά μου. Μοιραζόμαστε προβλήματα, προσφέρουμε συμβουλές και αισθανόμαστε καλύτερα ξέροντας ότι δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτό που μοιάζει σαν ένας διαφορετικός κόσμος σε άλλους γονείς.»

Το σχόλιο ενός γονέα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Cygnet.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μέσα στη σαφώς καθορισμένη δομή του προγράμματος, συχνά συντελείται μάθηση που δεν είναι προφανής άμεσα. Καθώς οι γονείς ακούν ο ένας τον άλλον και συλλογίζονται τα γεγονότα της εβδομάδας, μπορεί να βιώσουν μια μεταβολή στη στάση τους ανάμεσα στις συναντήσεις. Ένα υψηλό επίπεδο συνειδητότητας από τους συντονιστές μπορεί να ενισχύσει και να υποστηρίξει αυτές τις αλλαγές, χωρίς όμως απαραίτητα να κατευθύνει αυτή τη διαδικασία. Η έμμεση μάθηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές και πρέπει πάντα να εκτιμάται, καθώς παρέχει μια μοναδική και σημαντική προοπτική στη διαδικασία μάθησης.