ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΡΑΣΗΣ

Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων και με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων από τον δρ. Βασίλη Κόκοτα, Αναπτυξιακός Συμπεριφορικός Οπτομέτρης στο κέντρο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ.

Πιο κάτω θα βρείτε πληροφορίες για τα σεμινάρια, συμμετοχή στο πρώτο σεμινάριο θεωρείτε βασική προϋπόθεση ώστε να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ένα ή και τα δύο που ακολουθούν με θέματα «Όραση και Μάθηση» και «Όραση και Αυτισμός».

Τα δύο σεμινάρια που θα ακολουθήσουν μετά την Εισαγωγή στην Όραση (Προαπαιτούμενο) έχουν αλληλένδετη συνοχή και η παρακολούθηση του ενός προϋποθέτει την παρακολούθηση του άλλου για καλύτερη επιμόρφωση χωρίς βέβαια να είναι απαγορευτική η παρακολούθηση μόνο του ενός.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΜΟΝΟ σε θεραπευτές/ειδικούς και ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος λόγω των πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν οι εκπαιδεύσεις. Γι αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για την κατοχύρωση της θέσης συμμετοχής.

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ